ขออภัยด้วยค่ะ ข้อมูลที่ท่านเรียกดูเป็นส่วนของสมาชิก

(**หมายเหตุ หากท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้วและพบหน้านี้ระหว่างการใช้งาน แสดงว่ามีบุคคลอื่นใช้ account ของท่านในการ login ในขณะเดียวกันทำให้ระบบ logout ท่านโดยอัตโนมัติ**)

หากสนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ตาม link สมัครสมาชิก ค่ะ หรือหากท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้ว กรุณา เข้าสู่ระบบ ค่ะ

โดยสิทธิประโยชน์ของสมาชิกและเงื่อนไขการใช้บริการปรากฎตามที่แสดงด้านล่างค่ะ

ทั้งนี้ วิธีการชำระค่าสมาชิกคือการจ่ายผ่าน QR Code 1 ครั้ง ต่อ 1 รอบระยะเวลาสมาชิกที่เลือกค่ะ โดยไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติใดๆ ทั้งสิ้น QR Code ที่สร้างใช้ได้เฉพาะครั้งและมีอายุ 30 นาทีค่ะ

Features บุคคลทั่วไป สมาชิก
29 บาท/สัปดาห์
59 บาท/เดือน
499 บาท/ปี
ดู และ share link แต่ละฎีกา ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ค้นหาฎีกาจากเลขฎีกา ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ค้นหาฎีกาจากคำโดย AI algorithm 5 รายการ สูงสุด 1000 รายการ
ค้นหาฎีกาคล้ายคลึงโดย AI algorithm จำกัดการเข้าถึง 100 รายการ
ดูฎีกาแต่ละปีเรียงตามเลขฎีกา 25 ปีย้อนหลัง จำกัดการเข้าถึง ไม่จำกัด

ปัจจุบัน จำนวนฎีกาในฐานข้อมูลเป็นดังนี้ค่ะ จำนวนฎีกาในฐานข้อมูล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตาม link นี้ค่ะ เงื่อนไขการใช้บริการ

Smart Deka Homepage